The SFM-Magnetholder

   

Magnetholder Type A

magnetholder Typ A    

Magnetholder Type D

magnetholder Typ D  

Magnetholder Type DF

magnetholder Typ DF

Magnetholder Type DK

magnetholder Typ DK    

Magnetholder Type DKF

magnetholder Typ DKF